A kiválasztott menüpont tartalma a menüsor alatt látható.

Település:   
Megye:
Ország:
Díjazási év:
Műfajcsoport:
Műfaj:
Születési év: 1897
Halálozási év: 1982

Leírás

Simon Ferenc Józsefné Fazekas Ilona a moldvai Bákó megye Lészped falujában született 1894. (más források szerint 1897.) április 10-én. Iskolába nem járt, így nem tanult meg írni-olvasni, de románul beszélni sem. Csodálatos emlékezőtehetsége, kultúrateremtő ereje és egyéni képességei járultak hozzá, hogy e szóbeliségben élő asszony hatalmas népdal-repertoárral rendelkezett. Már a moldvai hangfelvételek kezdeti időszakában, 1932-ben több mint 70 dalt énekelt fonográfra Domokos Pál Péternek, melynek hanganyagát Bartók Béla jegyezte le. 1950-ben a kolozsvári népzenekutató Jagamas János gyűjtött tőle.
1952-ben települt át Magyarországra, a Baranya megyei Mekényesre, a már korábban áttelepült fiához és unokájához.
A Baranya megyében élő csángók kiemelkedő népművészeti tehetsége az 1950-60-as években kiemelt figyelmet kapott, így vált ő is a néprajzgyűjtők és népdalénekesek megbecsült és szeretett adatközlőjévé. Számos fellépésre, szereplésre is vitték országszerte.
Lejegyzett énekei a Domokos Pál-Péter-Rajeczky Benjámin által szerkesztett Csángó népzene köteteiben is megtalálhatóak.
Büszkén őrizte emlékezetében, hogy a Népművészet Mestere kitüntést Kodály Zoltántól vehette át.
Tizenhárom, Moldvából Magyarországra áttelepült csángó – énekes, furulyás, táncos és szövő – hagyományőrző kapta meg a Népművészet Mestere díjat, s közülük elsőként Simon Ferenc Józsefné.

A Népművészet Mestere díjat 1968-ban kapta meg.

Források

Halász Péter: Simon Ferenc Józsefné halálára. Honismeret. 1982.6. 17-18.
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00047/pdf/honismeret_1982_06_017-018.pdf

Domokos Pál Péter-Rajeczky Benjámin: Csángó népzene I-III. Budapest, Editio Musica, 1981., 1991.

Marosi Júlia (gyűjtötte): „Ez vélünk történt…” (Egy csángó asszony életéből.) Tiszatáj 1982. 36. évf. 8. sz. 20-28.
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/269/1/tiszataj_1982_008.pdf

Paksa Katalin: „Énekeltem én…” Kiváló népi énekesek antológiája. Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő, 2014.
http://real.mtak.hu/20736/5/5%20Enekeltem.pdf

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Budapest: Magyar Művelődési Intézet 1994.
            ebben külön fejezetként: Népzenei hangfelvételek 1954. Moldva

Dr. Várnai Ferenc: Baranya megyei népzenegyűjtés. Honismeret. 2005. 3. 44-48.
https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/02/27/honismeret_2005_3_sz.pdf

Várnai Ferenc (szerk.): „Kicsi madár, jaj be fenn jársz”. Harminc csángómagyar népdal Demse Dávidné, Simon Ferencné és Gyurka Mihályné dalaiból. Sásd Nagyközségi Közös Tanács, 1973.

Felvételek:

A Folklór Adatbázisban:
http://www.folkloredb.hu/fdb/index.php?page=search_sw