A kiválasztott menüpont tartalma a menüsor alatt látható.

Település:   
Megye:
Ország:
Díjazási év:
Műfajcsoport: ,
Műfaj: ,
Születési év: 1949

Leírás

Bágy György sokgyermekes román nemzetiségű családban született. Hat testvérével együtt Eleken nevelődött, ott is végezte alap és középiskolai tanulmányait. Sikeres érettségi vizsga után, kőfaragó szakmunkát bizonyítványt szerezve a mai napig eredményes, jó szakemberként állja meg a helyét a mesterségében.
A születésből adódó román anyanyelv a román hagyományok, szokások, népdalok, de legfőképpen a román néptáncok elkötelezett hívévé és gyakorlójává tette. Az eleki Reibel Mihály Művelődési Ház román nemzetiségi néptánc csoportjának tagja 1962-től, 13 éves kora óta.
Az elmúlt évtizedekben több román gyerek és ifjúsági együttesnek volt szakmai vezetője. Sok fiatalnak tanította meg a hazai románság legszebb táncait és népdalait. Sok szép szereplés sikerélményét adta meg a tanítványainak. Közben magát is képezte. Táncos előadásmódja – mint csoportban, mind szóló táncban – improvizációi rendkívül virtuózak. Szuggesztív előadásmóddal, kiváló előadói készséggel rendelkezik. Csatlakozott a hagyományőrző együttes idős táncosaihoz, akiktől boldogan tanult és ma már az elhunyt idős táncosok örökébe lépve az eleki román néptánchagyomány hiteles tolmácsolója. Az eleki hagyományőrző együttes nélkülözhetetlen tagja, aki a fiataloknak is örömmel adja át az elődök tánckultúráját.

A Népművészet Mestere díjat 2007-ben kapta meg.

Források

Forrás:

A padló is megremegett Eleken

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/padlo-megremegett-eleken-1013907/

Román nemzetiségi műsor: Bágy György az eleki hagyományőrzésről

https://www.mediaklikk.hu/2016/05/05/roman-nemzetisegi-musor-bagy-gyorgy-az-eleki-hagyomanyorzesrol/